Aktuelles

Nieuwe btw-regels voor e-commerce vanaf 1 juli 2021

Wanneer is een holdingvennootschap btw-plichtig?

Vanaf 1 juli 2021 worden de nieuwe Europese btw-regels voor e-commerce omgezet in de Belgische wetgeving. Deze regels beogen de btw-heffing op grensoverschrijdende online verkopen van goederen en diensten te vereenvoudigen.

Van doorslaggevend belang is dat er een nieuwe jaarlijkse omzetdrempel van 10.000,- EUR wordt ingevoerd en dat er bijgevolg afgetapt wordt van de verschillende omzetdrempels die tot nu toe werden bepaald door de lidstaten zelf.

Een andere belangrijke regeling is dat de Mini-One Stop Shop-regeling (MOSS) wordt ingevoerd. In essentie wordt hiermee mogelijk gemaakt dat Europese e-commerce bedrijven voor B2C-diensten de buitenlandse btw afdragen via een OSS-aangifte in één lidstaat (waar ze gevestigd zijn). Hierdoor moeten de ondernemingen zich niet meer registreren voor btw-doeleinden in elke lidstaat waar zijn diensten leveren. Voor niet-EU ondernemingen geldt de lidstaat van identificatie.

Deze wijzigingen, alsook alle andere “quick fixes” die vanaf 1 juli 2021 worden ingevoerd, zullen weliswaar een belangrijke impact hebben op uw btw-verplichtingen, waarmee wij u graag helpen.

 

Ga terug