Dutch desk

Als Nederlandse ondernemer lijkt de keuze aan advocaten in België overweldigend. Ongeveer de helft spreekt op het eerste gezicht dezelfde taal en een aantal woont vlak aan de grens. Maar het juiste advies voor Uw specifieke situatie als grensoverschrijdend ondernemer vereist in de eerste plaats vakkennis en specialisatie. En met wie kan U zulke details en verschillen tussen zaken doen in België en Nederland beter doornemen dan met advocaten die dagdagelijks Nederlandse ondernemingen begeleiden in grensoverschrijdend zakendoen?

Uit een jarenlange ervaring met grensoverschrijdend ondernemingsrecht, is de Dutch Desk van Kocks & Partners gegroeid, waar Nederlandstalige advocaten U bijstaan in de detailvragen uit het Belgische recht die het verschil maken.

Belgisch recht met inhoudelijke focus op Nederlandse ondernemingen en ondernemers is dan ook een uniek concept dat met veel enthousiasme wordt onthaald door verschillende leidinggevende netwerken in hun vakgebied in Nederland. De Dutch Desk van Kocks & Partners is vaak exclusief en bij uitzondering toegelaten als enige Belgische leden omwille van hun specifieke know-how en praktijkervaring met grensoverschrijdend recht.

 

 

DNRV

Duits-Nederlandse Advocatenvereniging (DNRV)

De Duits-Nederlandse Advocatenvereniging beoogt de kennis van het respectievelijke andere rechtssysteem over te brengen en de vakinhoudelijke uitwisseling tussen advocaten in Duitsland en Nederland te bevorderen.

DFA

Nederlandse Vereniging Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht

De Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht tot doel de rechtswetenschap en de kwaliteit van de rechtspraktijk te bevorderen op het gebied van distributie-, franchise- en agentuurovereenkomsten en daaraan gerelateerde (duur) overeenkomsten in nationaal en internationaal verband.

DNJK

Duits-Nederlandse Juristenconferentie

Eén van de oudste Duits-Nederlandse netwerken voor advocaten (opgericht in 1949) waarin zowel academici als praktijkjuristen kennis uitwisselen.

Verening voor Jonge Insolventierechtadvocaten

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door advocaten op het terrein van insolventierecht en het onderhouden en bevorderen van onderlinge betrekkingen tussen deze advocaten.

Dutch Network

Dutch Network Brussels

Dutch Network Brussels is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die de bestaande Nederlandse organisaties en initiatieven in en rond Brussel samenbrengt en daar een aantal keer per jaar netwerkborrels aan toevoegt. Dit platform beoogt Nederlands-georiënteerde activiteiten te coördineren, verspreidt relevante informatie en uitnodigingen en is een link tussen vraag en aanbod voor Nederlanders in en rond Brussel.