Insolventierecht

Kocks & Partners treedt zowel op voor buitenlandse curatoren in secundaire procedures in België als dat zij buitenlandse schuldeiseres bijstaat in het verdedigen van hun belangen ten opzichte van de Belgische curator in de Belgische hoofdprocedure.

Vaak betreft het complexe, grensoverschrijdende procedures zoals actio pauliana's, schuldvergelijking, ... waar de ervaring van de leden van Kocks & Partners in cross-border litigation goed van pas komt en vaak de doorslag geeft.

Daarnaast begeleidt Kocks & Partners U ook in de reorganisatie en/of herstructurering van Uw Belgische tak. Vermits Kocks & Partners ook werkzaam is op arbeidsrechtelijk en fiscaal vlak, kan U bogen op een totaal omkadering in een gespecialiseerde materie die U normaliter enkel bij de grootste advocatenkantoren zou vinden.

 

Contact