International Commercial Litigation

Een opsomming in welke soort litigation zaken Kocks & Partners heeft opgetreden, zou ons veel te ver leiden. Vaak hebben deze zaken echter 1 element gemeen: de grensoverschrijdende factor maakt de zaak net iets gecompliceerder. Of het nu de (niet-conforme) levering van goederen betreft, een deskundigenonderzoek omtrent een beweerd gebrek aan een goed aangekocht in het buitenland of managementvergoeding voor wereldwijde consultancyprojecten.

Bevoegde rechtbank? Toepasselijk recht? Woonstkeuze? Borgstelling voor de buitenlandse procespartij? Het is onze dagdagelijkse praktijk... en onze passie! Omdat er nog steeds een verschil is tussen gelijk hebben en gelijk krijgen.

 

Contact