Nieuws

Met de inwerkingtreding van het hervormde bewijsrecht op 1 november 2020, verankerde de Belgische wetgever tegelijk de elektronische handtekening conform eerder uitgegeven eIDAS-Verordening. Toepassing in het gemeen contractenrecht.

Met de inwerkingtreding van het hervormde bewijsrecht op 1 november 2020, verankerde de Belgische wetgever tegelijk de elektronische handtekening conform eerder uitgegeven eIDAS-Verordening. Bewijswaarde van elektronische handtekeningen.

Met de inwerkingtreding van het hervormde bewijsrecht op 1 november 2020, verankerde de Belgische wetgever tegelijk de elektronische handtekening conform eerder uitgegeven eIDAS-Verordening. Drie categorieën elektronische handtekening.

Een zuivere holdingvennootschap die alleen aandelen houdt en dividenden ontvangt, zal niet geacht worden een economische activiteit uit te oefenen in de zin van de btw en niet beschouwd worden als een btw-plichtige.

Vanaf 1 juli 2021 worden de nieuwe Europese btw-regels voor e-commerce omgezet in de Belgische wetgeving. Deze regels beogen de btw-heffing op grensoverschrijdende online verkopen van goederen en diensten te vereenvoudigen.