Vennootschapsrecht

Wij zien het recht als een middel om Uw doel te bereiken, hetgeen misschien nog het meest naar voren komt in het vennootschapsrecht als U Uw aanwezigheid op de Belgische markt wilt realiseren. Een eigen vennootschap oprichten? Een (S)B.V.B.A. of een N.V. of ... ? Of toch maar een bijkantoor met de nodige volmachten? Kocks & Partners biedt U een tailor-made oplossing, aangepast aan de grensoverschrijdende realiteit.

'Grensoverschrijdend' is ook steeds meer het kernwoord bij fusies en overnames. Door de unieke talenkennis en –combinatie van haar advocaten, is Kocks & Partners Uw betrouwbaarste partner voor een due diligence op grensoverschrijdend niveau, waarbij Kocks & Partners U eveneens kan bijstaan in het juridisch correct doorvoeren van de fusie en/of overname ná de due diligence.

En wilt U helemaal op Uw gemak U kunnen concentreren op de commerciële kant van Uw aanwezigheid op de Belgische markt, dan verzorgt Kocks & Partners Uw corporate housekeeping zodat U niet geconfronteerd wordt met allerlei boetes omdat U vergeten bent om dat ene besluit te publiceren of die andere vergunning te verlengen.

 

Contact

Sarah Kocks, LL.M.
Specialiste voor vennootschapsrecht
sarah.kocks@kockspartners-law.be

Laura Sproten, LL.M.
laura.sproten@kockspartners-law.be