Zakelijke zekerheden

Er wordt wel eens gezegd dat alle takken van het recht te herleiden zijn tot puur verbintenissenrecht. Zo ook zou men de zakelijke zekerheden kunnen herleiden tot verbintenissen, maar dan op een vaak complexe en abstracte manier ingevuld.

Nochtans benaderen wij bij Kocks & Partners de zakelijke zekerheden op dezelfde manier zoals U aan business doet: simpel maar effectief. Grote filosofische overwegingen laten wij graag aan de academici over. Hetgeen U en ons aanbelangt zijn vragen of Uw eigendomsrecht ook over de grens geldt indien het daar wordt doorverkocht? Of hoe haal ik mijn goederen terug onder retentierecht als de buitenlandse koper failliet gaat? En kan ik beslag leggen op goederen die onderweg zijn of bij een derde zijn?

Een sterke analyse van de onderliggende verbintenissen gekoppeld aan business-georienteerd handelen, dat is het zakelijke zekerheidsrecht zoals Kocks & Partners U dat kan aanbieden.

 

Contact